maethu cymru

llwyddiannau lleol

storiau llwyddiant

Mae llwyddiant yn golygu rhywbeth gwahanol i bob plentyn a phob teulu, ond mae rhywbeth yn gyffredin i’r straeon hyn: maen nhw’n ymwneud â meithrin cysylltiadau, dangos cefnogaeth a sicrhau newid.

sut beth yw maethu yng ngwynedd?

Beth am glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth anhygoel. 

Rydyn ni’n rhan o daith pob teulu maeth: o’r cyfarfod cyntaf i wythnosau, misoedd a blynyddoedd yn ddiweddarach, rydyn ni yno i gynnig arweiniad a chefnogaeth. 

Mae’r straeon personol hyn yn bwysig i ni, ac maen nhw’n dangos sut beth yw maethu – i deuluoedd lleol a phlant lleol, pob un ag anghenion, heriau a manteision gwahanol.

Group of boys in crowd playing with foam

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Gwynedd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.