cysylltwch a ni

cysylltu â ni

Hoffech chi ofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn am Faethu yng Ngwynedd neu ddechrau eich cais? Rydyn ni yma i chi, beth bynnag sydd ei angen arnoch chi. Llenwch y ffurflen gais isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni

  • Cyngor Gwynedd yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

cysylltwch maethu cymru gwynedd

Gwasanaethau Cymdeithasol, Swyddfa Ardal Arfon, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BN
Call 01286 682660

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon