maethu yng ngwynedd

cydweithio i adeiladu dyfodol gwell i blant lleol

maethu yng ngwynedd

Ein nod yw cysylltu, cefnogi a rhannu arbenigedd – a chydweithio i roi dyfodol gwell i blant lleol.

Ni yw Maethu Cymru Gwynedd – gwasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol. 

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

mwy o straeon

meddwl am faethu yng ngwynedd? dysgu mwy:

2 adults and 2 children outside together
pwy all faethu?

Mae pob teulu maeth yn wahanol, ac rydyn ni’n dathlu amrywiaeth ein rhieni maeth.

dysgwych mwy
Woman and young girl using computer to make video call
cwestiynau cyffredin

Sut beth yw bywyd bob dydd gofalwr maeth a sut gefnogaeth rydyn ni’n ei chynnig? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

dysgwych mwy

pam maethu gyda ni?

Gwneud gwahaniaeth i blant lleol yw’r rheswm pam ein bod ni’n codi yn y bore. Rydyn ni’n dod o amrywiaeth o gefndiroedd, o waith cymunedol i amddiffyn plant, felly mae ein harbenigedd heb ei ail. Rydyn ni’n ymroddedig, yn brofiadol, a gallwn gynnig yr holl gefnogaeth a’r arweiniad sydd eu hangen arnoch chi. Mae ymuno â ni yn golygu gwneud rhywbeth arbennig.

I’ch helpu chi i fod y gorau y gallwch chi fod, rydyn ni’n cynnig cyngor arbenigol a hyfforddiant rheolaidd, yn ogystal â chymorth pwrpasol ac amrywiaeth o fanteision ariannol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

beth yw’r cam cyntaf tuag at fod yn rhiant maeth a ble rydych chi’n mynd o’r fan honno? bydd maethu yn newid eich bywyd. Mae’n her ond mae’n werth chweil hefyd.

Young boy playing with toys on table outside
y broses

Dysgwch sut gallwch chi ddechrau eich cais i fod yn ofalwr maeth a beth fydd yn digwydd nesaf.

y broses
Adult with teenage boy in kitchen making food together
cefnogaeth a manteision

Pryd bynnag a ble bynnag y bydd ein hangen arnoch chi, byddwn ni yno i’ch cefnogi. Mae ein tîm lleol yn cynnwys gweithwyr proffesiynol hyfforddedig – ond rydyn ni hefyd yn rhan o’r gymuned. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am fanteision maethu yma.

cefnogaith a gwobrau
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

wedi gwneud y penderfyniad i faethu yng ngwynedd? mae’n haws nag y byddech chi’n ei feddwl i ddechrau eich cais, felly cysylltwch â ni heddiw.

  • Cyngor Gwynedd yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.