eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Mae Maethu Cymru Gwynedd yn dîm lleol ymroddedig sydd â phwrpas clir: gwneud dyfodol plant lleol yn fwy disglair. 

Rydyn ni’n rhan o Maethu Cymru, y corff cenedlaethol o asiantaethau maethu Awdurdodau Lleol, felly os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, rydych chi’n rhan o Maethu Cymru. Mae ein tîm yn cynnwys pob un o’r 22 – o Flaenau Gwent i Wrecsam.

Os nad ydych chi’n maethu gyda thîm Gwynedd, mae trosglwyddo i ni yn haws nag rydych chi’n ei feddwl. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

 

Adult helping young boy with homework sitting at table

sut i drosglwyddo

Mae’n syml: cysylltwch â thîm Maethu Cymru Gwynedd heddiw, dros y ffôn, mewn e-bost, neu drwy lenwi’r ffurflen gyswllt isod.

Byddwn ni’n gweld sut gallai maethu gyda ni weithio i chi, ac os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen â’r newid, byddwn ni’n gwneud y cyfnod pontio mor hawdd â phosibl.

Young boy and adult having fun outdoors with child over adults shoulder

pam trosglwyddo

Rydyn ni fel Awdurdod Lleol yn gyfrifol am bob un o blant maeth Gwynedd. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu’r gofal a’r gefnogaeth orau bosibl, i blant a’u rhieni maeth. Rydyn ni’n gallu darparu’r union beth sydd ei angen, ac mae ein holl gyllid a’n harbenigedd yn mynd tuag at wella’r gwasanaeth rydyn ni’n ei gynnig.

Gyda phecyn cymorth cynhwysfawr, cyfleoedd datblygu rheolaidd a manteision cystadleuol, rydyn ni’n eich galluogi i fod y gorau y gallwch fod. Rydyn ni wedi ymrwymo i’r nod hwn.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cynnig.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch

  • Gwynedd Council is the data controller for the personal information you provide on this form. Your information will be used in the exercise of our official authority and will not be used for any other purpose. We will not share your data with third parties unless we are required or permitted to do so by law. Data protection law describes the legal basis for our processing your data as necessary for the performance of a public task. For further information about how Gwynedd Council uses your personal data, including your rights as a data subject, please see our privacy notice.