eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Os ydych eisoes yn gwneud byd o wahaniaeth fel gofalwr maeth, a ph’un a oes gennych blentyn yn byw gyda chi’n barod, ai peidio, mae trosglwyddo i ni yn broses syml.

Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol yng Nghymru, yna rydych chi yn rhan o dîm ehangach Maethu Cymru yn barod.

Os ydych yn ofalwr maeth gydag asiantaeth faethu annibynnol ar hyn o bryd, mae gennym lawer o brofiad o’r broses drosglwyddo a byddwn yn sicrhau bod y broses mor syml â phosibl.

Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am drosglwyddo i Maethu Cymru Gwynedd.

 

Adult helping young boy with homework sitting at table

manteision maethu'n uniongyrchol

Mae Maethu Cymru Gwynedd yn rhan o rwydwaith o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol nid-er-elw, ac mae ein holl gyllid yn mynd yn uniongyrchol i’r gwasanaeth maethu a ddarparwn.

Mae holl blant maeth Gwynedd yn gyfrifoldeb cyfreithiol i ni fel yr Awdurdod Lleol. Drwy faethu’n uniongyrchol gyda ni, byddwch yn gysylltiedig â phob gweithiwr proffesiynol sy’n ymwneud â gofal y plentyn, sy’n amhrisiadwy i ofalwyr maeth. Mae gennym wybodaeth leol am ein plant a’n gofalwyr maeth.

Mae bod yn rhan o’n tîm yng Ngwynedd yn golygu y byddwch bob amser yn cael eich clywed, eich parchu, eich cefnogi a’ch gwerthfawrogi fel rhan annatod o’n tîm maethu.

Young boy and adult having fun outdoors with child over adults shoulder

beth rydym yn ei gynnig ym Maethu Cymru Gwynedd

 • Cefnogaeth fedrus ymroddedig gan dîm lleol sy’n adnabod ac yn byw yn eich ardal.
 • Dysgu pwrpasol, gan gynnwys dysgu Cymraeg iaith gyntaf yn unig, sy’n cynnwys dysgu wyneb yn wyneb a dysgu rhithwir.
 • Cefnogaeth therapiwtig 1:1 – gan weithiwr cymdeithasol therapiwtig annibynnol.
 • Grwpiau Dynion sy’n maethu – gan weithiwr cymdeithasol therapiwtig annibynnol.
 • Boreau coffi a chyfarfodydd eraill ar draws Gwynedd yn agored i’n holl ofalwyr maeth.
 • Sesiynau grŵp hwyliog a gweithgareddau i feibion ​​a merched ein gofalwyr maeth.
 • Gweithgareddau, digwyddiadau a diwrnodau allan i’n holl deuluoedd maeth trwy gydol y flwyddyn – ar draws Gwynedd.
 • Cymorth ariannol ar gyfer unrhyw offer sydd ei angen ar blant sy’n byw gyda chi.
 • Lwfans gwyliau, lwfans pen-blwydd a lwfans Nadolig.
 • Cardiau Max – ar gyfer gostyngiadau ar weithgareddau teuluol a siopa.
 • Aelodaeth am ddim o’r Rhwydwaith Maethu (TFN) a’r Gymdeithas Maethu a Mabwysiadu (AFA) Cymru.

“Mae rhwydwaith cefnogol o bobl leol y gallwch chi siarad â nhw, sydd hefyd yn ofalwyr gyda phrofiadau tebyg, yn gwneud cymaint o wahaniaeth”

Tim a Inger, Gofalwyr Maeth Gwynedd

Transfer Process

sut i drosglwyddo i ni

Mae trosglwyddo i ni yn hawdd. Yn syml, cysylltwch â’n tîm – dros y ffôn, e-bost, neu trwy lenwi’r ffurflen gyswllt – am sgwrs gyfeillgar, heb unrhyw rwymedigaeth.

Byddwn yn siarad am sut y gallai maethu gyda ni weithio i chi, ac os byddwch yn penderfynu ymuno â ni, mi wnawn ni y gweddill!

Fostering family

canllaw trosglwyddo

Lawrlwythwch eich canllaw trosglwyddo

Neu cysylltwch â ni isod i dderbyn eich llyfryn.

CYSYLLTU Â NI

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch

 • Gwynedd Council is the data controller for the personal information you provide on this form. Your information will be used in the exercise of our official authority and will not be used for any other purpose. We will not share your data with third parties unless we are required or permitted to do so by law. Data protection law describes the legal basis for our processing your data as necessary for the performance of a public task. For further information about how Gwynedd Council uses your personal data, including your rights as a data subject, please see our privacy notice.